Privacyverklaring 

De bescherming van je privacy is uiterst belangrijk voor ons. Je gegevens worden op een transparante en eerlijke manier verwerkt en wij doen er alles aan om zorgvuldig en verantwoord met jouw gegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de voorwaarden zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. 

In deze privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens van je verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten je daarbij hebt. Zoals je recht op inzage en bezwaar op de verwerking van je gegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van onze klanten die onze website (www.biketotaal.nl) en winkels bezoeken, producten aanschaffen en gebruik maken van onze diensten. Hieronder vallen zowel gegevens die offline via de winkels of klantenservice worden verzameld, maar ook gegevens die online worden verzameld zoals via de website, het account (Fietspaspoort) en via onze social media pagina’s (Instagram, Facebook en YouTube). 

De meeste persoonsgegevens die wij gebruiken zijn noodzakelijk om je aankoop uit te voeren. In sommige gevallen gebruiken wij je gegevens ook voor marketingdoeleinden. 

Vragen

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van mijn gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Dynamo Retail Group B.V. (DRG). Bike Totaal is onderdeel van DRG. 

Dynamo Retail Group B.V. 
Spaceshuttle 22 
3824 ML Amersfoort 
info@dynamoretailgroup.com  

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op via info@dynamoretailgroup.com met als onderwerp: Privacy. 

Welke persoonsgegevens verzamelen jullie? 

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de diensten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: 

 • Voor- en achternaam 

 • Adresgegevens 

 • E-mailadres 

 • Telefoonnummer 

 • Inloggegevens 

 • IBAN 

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je te registreren voor een account, je in te schrijven voor de nieuwsbrief of voor een bestelling, in correspondentie en telefonisch 

 • Overige persoonsgegevens die je voor je account/ Fietspaspoort verstrekt, in correspondentie en telefonisch 

 • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een review of een bericht in het contactformulier 

 • Communicatie tussen jou en DRG, bijvoorbeeld via service-gerelateerde e-mails 

Hoe gebruiken wij jouw gegevens? 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een functionerende website en het uitvoeren van onze diensten. Dat doen wij bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt, inlogt op een bestaand account of wanneer je producten besteld. 

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • De uitvoering van overeenkomsten met jou, zoals een bestelling, servicepakket of abonnement 

 • Product- en dienstontwikkelingen zoals de website 

 • Het diagnosticeren of oplossen van technische problemen 

 • Het doen van gerichte marketingacties 

 • Het uitvoeren van analyses en marktonderzoek 

 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen 

 • Het bieden van een abonnement 

 • Klantenservice 

 • Het vragen naar je tevredenheid als klant 

 • Het plaatsen van reviews 

 • Bescherming van onze eigendommen en fraudebestrijding. 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites na je bezoek plaatsen op je computer, mobiele telefoon of tablet. Er wordt onderscheid gemaakt tussen noodzakelijke, of functionele cookies, en marketing, of tracking cookies. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. 

Wat zijn noodzakelijke cookies? 

Noodzakelijke-, of functionele cookies zijn nodig om onze website te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die bijhouden wat er in het winkelwagentje zit. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. Bij jouw eerste bezoek aan de website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies.

Wat zijn marketing cookies? 

Marketing-, of tracking cookies worden gebruikt om je websitegebruik bij te houden en een profiel op te stellen om je gepersonaliseerde content aan te bieden via advertenties en andere gerichte marketingacties. Denk hierbij aan het IP-adres van je computer, apparaat type en de pagina’s die je bezoekt. Bij jouw eerste bezoek aan de website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben wij je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Waarvoor gebruiken wij marketing cookies?

Wij gebruiken marketing cookies voor verschillende redenen. Hieronder lees je wat wij met marketing cookies doen. 

Websitegebruik

Wij gebruiken Google Analytics om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Denk aan welke pagina’s je bezoekt, hoe vaak en de gemiddelde tijd dat doorgebracht is op een pagina. Wij verzamelen en gebruiken deze gegevens met gegevens van andere bezoekers van de website, zodat het niet kan worden gebruikt om een bepaalde individuele bezoeker te identificeren. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Hoewel Google Analytics een permanente cookie op je webbrowser plaatst om je te identificeren, kan de cookie niet worden gebruikt door iemand anders dan Google. Het vermogen van Google om informatie te gebruiken en te delen die door Google Analytics over je bezoeken is verzameld, wordt beperkt door de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google. Je kunt voorkomen dat Google Analytics je bij terugkerende bezoeken herkent door cookies uit te schakelen. 

Het doen van gerichte marketingacties

Wij gebruiken re-marketingdiensten om jou gepersonaliseerde content te tonen die aansluit bij jouw interesses. Zo voorkomen wij dat jij content of aanbiedingen krijgt die voor jou minder interessant zijn. Met het gebruik van de DoubleClick Cookie van Google kunnen advertenties aan jou getoond worden op basis van je bezoek aan onze website of aan andere websites. Je kunt je afmelden voor het gebruik van de DoubleClick Cookie voor op interesses gebaseerde advertenties door de pagina Google Ads Settings te bezoeken. 

Daarnaast kunnen wij je gegevens gebruiken om contact met je op te nemen via e-mail. Als je e-mails van Bike Totaal ontvangt, kunnen wij met behulp van een techniek (pixel) het klikgedrag in e-mails opslaan. Dit doen wij om je een goede service te kunnen verlenen en de communicatie voor jou relevanter te maken. Voor e-mails die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, kun je je altijd uitschrijven. Dat kan via de link onderaan in de e-mail die je ontvangt. 

Het verwerken van reviews

Voor het uitvoeren van onze diensten kunnen wij je vragen naar je tevredenheid als klant, en je vragen om een review te schrijven over onze producten of diensten. Bij het achterlaten van een review vragen wij je toestemming voor het gebruik van je naam en woonplaats bij de review. Je review kan vervolgens gepubliceerd worden op de website. Je kunt er ook voor kiezen om je review anoniem te laten publiceren op de website. Wil je dat wij een door jouw geplaatste review verwijderen? Dan kun je dit doorgeven via info@dynamoretailgroup.com met als onderwerp: Privacy.

Aan welke derden verstrekken jullie mijn gegevens?

Wij delen de door jou verstrekte gegevens met derde partijen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou, om ons gerechtvaardigde belang te behartigen en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Wij verstrekken nooit meer gegevens dan noodzakelijk is. In de volgende situaties delen wij gegevens met derden. 

 • Doorgifte binnen tot het concern behorende ondernemingen: Wij delen jouw persoonsgegevens aan tot onze concern behorende bedrijven voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met jou. Zo delen wij bijvoorbeeld je gegevens met de door jouw gekozen winkel bij de online bestelling van een fiets, en als je een online bestelling in de winkel ophaalt. Als je contact opneemt met onze klantenservice zullen zij ook toegang krijgen tot jouw bestelgegevens. 

 • Doorgifte aan dienstverleners die in onze opdracht jouw gegevens verwerken: Voor de besturing evenals de optimalisatie van de website en voor de afwikkeling van de overeenkomsten zijn er verschillende dienstverleners voor ons werkzaam, bijv. voor centrale IT-diensten of de hosting van de website, voor de betaling en aflevering van producten of voor de verzending van e-mails. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DRG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij zullen jouw gegevens nooit verhuren of verkopen aan derden. 

 • Doorgifte aan dienstverleners bij de aflevering van producten: Bij bepaalde producten en levering door bepaalde winkels vindt de verzending van jouw bestelling plaats via een dienstverlener. Deze dienstverlener ontvangt informatie van ons, zoals je e-mailadres, om met jou een afleveringstijdstip te kunnen afspreken. 

 • Doorgifte aan dienstverleners bij de betaling van producten: Wij maken gebruik van derde partijen voor de afhandeling van betalingen in onze winkels en op onze website. Zo maken wij gebruik van de aanbieder MultiSafepay voor betalingen op onze website. Bij de betaling verzamelen of bewaren wij geen betaalgegevens zoals rekeningnummers of creditcardnummers. Deze worden uitsluitend rechtstreeks aan de betreffende aanbieder van de betaaldienst verzonden. 

 • Doorgifte door wettelijke bepalingen: Wij kunnen je informatie raadplegen, bewaren en delen als dit wettelijk verplicht is. Zo is het mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven. 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

In overeenstemming met de wet bewaren wij gegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op basis van een wettelijke bepaling.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ter bescherming van jouw gegevens worden deze versleuteld verzonden via een beveiligde internetverbinding (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het slotsymbool in de adresbalk. Daarnaast maken wij gebruik van DKIM en SPF om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Hoe zit het met het gebruik van mijn gegevens als ik een link naar een website van derden gebruik?

Onze website bevat links naar websites van andere bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevensbeschermingsmaatregelen op externe websites die je via deze links kunt bereiken. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan. 

Hoe zit het met persoonsgegevens van minderjarigen?

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 16. Als je een ouder of voogd bent en je weet dat je kind(eren) ons persoonlijke informatie heeft gegeven, neem dan contact met ons op via info@dynamoretailgroup.com met als onderwerp: Privacy. Als wij ons ervan bewust worden dat wij persoonlijke informatie van een kind onder de 16 hebben verzameld zonder de verificatie van ouderlijke toestemming, nemen wij stappen om die informatie te verwijderen. 

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik niet in Nederland woon?

Woon je niet in Nederland en kies je ervoor om informatie aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen vanuit België, houd er dan rekening mee dat wij de informatie overdragen naar Nederland. Wij houden ons aan de gegevensbeschermingswetten die in Nederland van toepassing zijn. Deze wetten kunnen verschillen van deze in het land waar je woont. Deze privacyverklaring gevolgd door je indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt je akkoord met die overdracht.

Wat gebeurt er met mijn gegevens bij een overname van DRG? 

Als wij een deel of het geheel van DRG of onze activa verkopen of op een andere manier overdragen aan een andere organisatie (bijvoorbeeld in het kader van een transactie zoals een fusie, overname, faillissement, ontbinding, liquidatie), kan je informatie verzameld via de dienst onder de verkochte of overgedragen items vallen. De koper of overdrager zal de verbintenissen in deze privacyverklaring moeten nakomen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Als je een account hebt, kun je daarop inloggen om je basisgegevens in te zien en te wijzigen. Verzoeken tot inzage, correctie, wijzigen en verwijderen kun je via e-mail bij ons indienen via info@dynamoretailgroup.com met als onderwerp: Privacy. 

Om misbruik te voorkomen vragen wij je om je bij een schriftelijk verzoek te identificeren. Wij proberen om je identiteit zoveel mogelijk aan de hand van de al bij ons bekende persoonsgegevens vast te stellen. Dit doen wij door je een aantal controlevragen te stellen. 

Daarnaast kunnen wij je vragen om een afgeschermde kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Een kopie van een afgeschermd identiteitsbewijs zullen wij alleen op basis van een concrete beoordeling per individueel geval vragen. En alleen als dat in verhouding staat tot de aard en omvang van de persoonsgegevens. 

Wanneer je een verzoek tot inzage, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om je verzoek binnen deze periode af te handelen? Dan brengen wij je daarvan op de hoogte.

Hoe kan ik een klacht indienen over het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Wij helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer is deze privacyverklaring in werking getreden?

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 30 januari 2024.

Hoe kan ik contact opnemen?

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via info@dynamoretailgroup.com met als onderwerp: Privacy.